Гройсман виступив проти прийому мігрантів заради безвізу

0
122
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì ðàáî÷åãî âèçèòà â ÑØÀ, â Êèåâå, 21 èþíÿ 2016 ã. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував позицію, яку раніше озвучив заступник міністра юстиції про те, що заради безвізу Україна готова прийняти в себе мігрантів з Європи.

Про це Гройсман заявив під час години запитань до уряду на пленарному засіданні Верховної Ради 9 грудня, пише 24 канал.

Він запевнив, що Кабмін не підтримує ініціативу про розміщення в Україні мігрантів за квотами Європейського Союзу в обмін на надання безвізового режиму з ЄС.

Це не позиція українського уряду. Наша позиція є абсолютно зрозумілою і чіткою: ми не підтримуємо такі ініціативи, – наголосив прем’єр-міністр.

ПОШИРИТИ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ