Луценко сказав, яких посадовців ГПУ перевірятиме в першу чергу

0
132
Ïðåäñåäàòåëü ôðàêöèè "Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåíêî" Þðèé Ëóöåíêî âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ãëàâîé Ìèññèè Åâðîïàðëàìåíòà ïî îöåíêå ïîòðåáíîñòåé ÂÐÓ Ïýòîì Êîêñîì â Êèåâå, 15 àïðåëÿ 2016 ã. Ôîòî Êîñàðåâ Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

ГПУ перевірятиме всіх посадовців, хто задекларував більше 100 тис. доларів готівкою або на банківських рахунках, а також має подарунки вартістю понад 10 тис. доларів.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє телеканал “24“.

Генпрокурор запевнив, якщо декларанти не зможуть довести чесне походження своїх багатств, їм загрожує від двох років ув’язення. Прокурорам в цьому допоможе Державна фіскальна служба.

Водночас, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що перевіркою всіх декларацій по закону повинні займатись в НАЗК.

“Масштабною, автоматизованою перевіркою всіх декларації по закону повинні займатись в НАЗК. Це прямий їх мандат. Якщо вони знаходять недостовірність нижче ніж 12 тис. доларів, то вони займаються адміністративною відповідальністю”, – сказав Шабунін.

При цьому за брехню в декларації НАЗК може виписати лише штраф і тільки після вироку суду.

Раніше повідомлялось, що сім народних депутатів проігнорували е-декларування.

ПОШИРИТИ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ